top of page
11.jpg
LINE BUREAU

Wnętrze i osoba są ze sobą nierozerwalnie związane:
otoczenie kształtuje osobę, a wnętrze jest odzwierciedleniem jej osobowości.

bottom of page